پیشگویی غیبت

پیشگویی غیبت (غیبت) یکی از مراحل حساس زندگی فرد غائب است. بنابراین لازم است مسئله غیبت برای پیروان کسی که در غیبت به سر می برد

ادامه مطلب ...

تشابه در اصل غیبت

تشابه در اصل غیبت «غیبت» یکی از سنت های الهی در مورد انبیا و اوصیا است که بارها رخ داده است. در غیبتِ حجت های الهی

ادامه مطلب ...