شباهت امام زمان (عجل الله فرجه الشریف) به حضرت خضر

خداوند عمرحضرت خضر را طولانی نموده و این موضوع نزد شیعه و سنی مسلم است و روایات بسیاری بر آن دلالت دارد.

خداوند عمر حضرت مهدی علیه السلام را نیز مانند حضرت خضر طولانی قرار داده.

شیخ صدوق در کتاب کمال الدین در حدیثی طولانی از حضرت امام صادق علیه السلام نقل کرده که فرمود: و اما بنده صالح خضر را خداوند عمر طولانی عنایت فرمود نه به خاطر نبوتی که برایش تقدیر کرده باشد یا کتابی که بر او نازل فرماید و نه آئینی که شرایع دیگر را نسخ نماید و نه برای امامتی که بندگان خود را به اقتدای به او ملزم سازد و نه اطاعتی که بر او فرض فرماید بلکه چون در علم خداوند گذشته بود که عمر حضرت قائم علیه السلام دردوران غیبت طولانی خواهد شد تا آنجا که بندگان او باور نکنند و آن عمر طولانی را انکار نمایند. خداوند عمر بنده صالح (خضر) را بدین سبب طولانی ساخت تا بوسیله آن استدلال شود بر طول عمر قائم و تا اینکه دلیل و برهان معاندین را قطع نماید تا مردم را بر خداوند حجتی نباشد.[۱]

 و نیز از امام رضا علیه السلام روایت شده که فرمودند : خضر علیه السلام از آب حیات آشامیده پس او زنده است و نمی میرد تا در صور دمیده شود و البته او نزد ما می آید و بر ما سلام می کند ، صدایش شنیده می شود ولی خودش دیده نمی شود ، و او هر جا که نامش به میان آید حاضر می شود ، پس هر که از شما او را یاد کرد بر او سلام کند ، او هر سال در مراسم حج حاضر است ، تمام مناسک را انجام می دهد و در عرفه وقوف دارد ، پس بر دعای مؤمنین آمین می گوید ، و خداوند وحشت قائم ما را در هنگام غیبتش به وسیله او به اُنس مبدّل می سازد ، و تنهائیش را با او برطرف می نماید.[۲]

نام خضر بلیا است و بعضی اسم های دیگری گفته اند، علت اینکه خضر نامیده شده این است که بر چوب خشکی نمی نشست مگر اینکه سبز می شد و نیز گفته شده که هرگاه نماز می گذاشت اطرافش سبز می شد. [۳]

در نجم الثاقب روایت کرده که حضرت قائم به هر سرزمینی که بگذرد سبز و پر گیاه می شود و آب از آنجا می جوشد و چون از آنجا برود آب فرو می رود و زمین به حال خود بر می گردد.

خداوند متعال به خضر قدرت و نیرویی عنایت فرموده که به هر شکل که بخواهد در می آید چنانکه علی بن ابراهیم در تفسیرش از امام صادق روایت کرده..

قائم علیه السلام را نیز خداوند همین قدرت عنایت فرموده ، روایات و حکایاتی که بر این معنی دلالت می کند ، بسیار است.

خضر مامور به علم باطن بود چنانکه به موسی گفت:  « اِنَّکَ لَنْ تَسْتَطیعَ مَعِیَ صَبْراً وَ کَیْفَ تَصْبِرُ عَلی مالَمْ تُحِطْ بِهِ خُبْراً »[۴]همانا تو هرگز همراه من صبر نتوانی کرد و چگونه صبر نمایی بر آنچه نسبت به آن علم و احاطه نداری؟ قائم نیز مامور به علم باطن است.

خضر وجه کارهایش آشکار نشد مگر بعد از آن که خودش فاش کرد. قائم نیز وجه غیبتش آن طور که باید مکشوف نمی شود مگر بعد از ظهور.

خضر هر سال در مراسم حج شرکت می کند و تمام مناسک را انجام می دهد، قائم نیز هر سال در مراسم حج شرکت می کند و مناسک را به جای می آورد.

برگرفته از: کتاب مکیال المکارم، ج۱

کلید واژه: خضر علیه السلام، شباهت امام زمان به خضر، طولانی بودن عمر، مامور به علم باطن، شرکت در مراسم حج، سبزشدن زمین

پی نوشت

[۱] .کمال الدین، ج۲، ص۳۵۷

[۲] .کمال الدین، ج۲، ص۳۹۰

[۳] .کمال الدین، ج۲، ص۳۹۱

[۴] .سوره کهف، آیه۶۷