وظایف شیعیان ۳۶

مذمت تکبر کردن نسبت به خداوند متعال

( ادامه نامه امام صادق علیه السلام به شیعیان)

. . . . . و مبادا در مقابل خدا بزرگی کنید و بدانید که کسی مبتلا به بزرگی کردن در برابر خدا نشود، مگر آن‏که بزرگی در مقابل دین خدا کند، پس در راه خدا پایداری و استقامت کنید و به عقب برنگردید که زیانکار می‌شوید. خدا ما و شما را از بزرگی کردن نسبت به خدا در پناه خود گیرد و نیروی برای ما و شما نیست جز خدا .

یکی از مصادیق تکبر ورزیدن نسبت به خداوند متعال، ادعای خدایی کردن است که نمونه‌هایی از این مدعیان در طول تاریخ بشریت بوده ‏اند. حضرت امام صادق علیه السلام از پدر بزرگوارشان حضرت امام محمد باقر علیه السلام نقل می فرمایند که آن حضرت علیه السلام فرمودند: عزت و بزرگی رداء خداست و بزرگ‌منشی اِزار (هم شان) اوست. پس هر کس به یکی از آنها دست درازی کند، خداوند او را در دوزخ سرنگون سازد.۱

رداء و اِزار دو جایگاهی هستند که مخصوص خداوند متعال می باشند. لازم به ذکر است، خداوند عزّوجلّ به دلیل تنزه از جسم و جسمانیت، لباس (ردا یا اِزار) ندارد لذا این عبارت باید بر مفهوم مجاز ترجمه گردد به این معنا که عزت و کبریائيّت، شایسته خدا و زیبنده مقام الوهیت است و دیگران بهره‏ ای از از عزت و کبریائیّت خداوند ندارند.

پی نوشت:

۱- شیخ صدوق، ثواب الاعمال و عقاب الاعمال، ترجمه و شرح از علی اکبر غفاری، قسمت کیفر متکبران. صفحات ۴۹۸ و ۴۹۹، حدیث ۱٫