شباهت امام زمان (عجل الله فرجه الشریف) به حضرت الیاس​

الیاس علیه السلام، خداوند عمرش را – همچون خضر علیه السلام – طولانی ساخته .

قائم علیه السلام، نیز خداوند تعالی عمرش را طولانی نموده است.

الیاس علیه السلام نیز – مانند خضر علیه السلام – هر سال به حج می رود و در آنجا با هم ملاقات می کنند.

قائم علیه السلام نیز هر سال به حج می روند.

 الیاس علیه السلام از قومش فرار کرد و از نظرشان غایب شد، هنگامی که می خواستند او را بکشند.

قائم علیه السلام نیز از قوم خود فرار کرد و از دیده مردم غایب شد هنگامی که می خواستند آن حضرت را بکشند.

الیاس علیه السلام، هفت سال غایب شد.

قائم علیه السلام، نیز در دوران غیبت به سر می برند .

الیاس علیه السلام، در کوه دشواری سکونت کرد.

 در حدیث علی بن مهزیار اهوازی آمده[۱] که حضرت مهدی علیه السلام فرمود: که پدرم ابومحمد علیه السلام به من سفارش کرد که مجاورت نکنم قومی را که خداوند بر آنها غضب کرده و لعنتشان نموده و برای آنان در دنیا و آخرت ننگ و خواری است و برای آنها عذاب دردناکی است، و مرا دستور فرمود که از کوهساران جز دشوار آنها و از بلاد جز جاهای پست را برنگزینم و خداوند – مولای شما – تقیّه را آشکار فرمود، و آن را بر من گماشت، پس من در تقیّه ام تا روزی که اجازه داده شود خروج نمایم.

عرض کردم، ای آقای من این امر کی خواهد بود؟

فرمود: هرگاه بین شما و راه کعبه فاصله و جدایی افتاد و آفتاب و ماه جمع شدند، و کواکب و ستارگان آنها را در میان گرفتند.

الیاس علیه السلام، خداوند متعال به دعایش یونس پیغمبر را در حالی که کودک بود بعد از چهارده روز از فوتش زنده کرد .

از امام صادق علیه السلام روایت شده[۲] که قائم علیه السلام، نیز خداوند متعال به برکتش و به دعایش مردگان بسیاری را پس از گذشت سالها از  مرگشان زنده خواهد کرد. از جمله اصحاب کهف، و بیست و پنج نفر از قوم موسی – که به حقّ قضاوت می کنند و با آن عدالت می نمایند – و یوشع بن نون وصیّ حضرت موسی، و مؤمن آل فرعون و سلمان فارسی و ابودجانه انصاری،و مالک اشتر.

 الیاس علیه السلام هم از یاران حضرت قائم علیه السلام است .

الیاس علیه السلام؛ را خداوند به آسمان بالا برد.

قائم علیه السلام را نیز خداوند متعال به آسمان برد.

گفته می شود الیاس علیه السلام، به فریاد دردمندان می رسد و گمشدگان مضطر را در بیابانها و دشتها راهنمایی می کند، و خضر آنها را در جزایر دریاها فریادرسی می نماید .

قائم علیه السلام نیز به دردمندان رسیدگی می کند و گمشدگان را هدایت می نماید و در خشکی و دریا – بلکه در زمین و آسمان – به فریاد بیچارگان می رسد،  و این است فضل الهی که به هر که بخواهد عنایت می کند.

 برگرفته از کتاب مکیال المکارم ج۱

کلید واژه: حضرت الیاس، شباهت امام زمان به حضرت الیاس، فریاد رسی، رسیدگی به دردمندان، زنده کردن مردگان

[۱] . تبصره الولی ، ص ۷۸۱٫

[۲] . بحار الانوار، ج۵۳ ص ۹۰ .