شباهت امام زمان (عجل الله فرجه الشریف) به حضرت الیاس​

الیاس علیه السلام، خداوند عمرش را – همچون خضر علیه السلام – طولانی ساخته .

قائم علیه السلام، نیز خداوند تعالی عمرش را طولانی نموده است.

الیاس علیه السلام نیز – مانند خضر علیه السلام – هر سال به حج می رود و در آنجا با هم ملاقات می کنند.

قائم علیه السلام نیز هر سال به حج می روند.

الیاس علیه السلام از قومش فرار کرد و از نظرشان غایب شد، هنگامی که می خواستند او را بکشند.

قائم علیه السلام نیز از قوم خود فرار کرد و از دیده مردم غایب شد هنگامی که می خواستند آن حضرت را بکشند.

الیاس علیه السلام، هفت سال غایب شد.

قائم علیه السلام، نیز در دوران غیبت به سر می برند.

الیاس علیه السلام، در کوه دشواری سکونت کرد.

در حدیث علی بن مهزیار اهوازی آمده[۱] که حضرت مهدی علیه السلام فرمود: که پدرم ابومحمد علیه السلام به من سفارش کرد که مجاورت نکنم قومی را که خداوند بر آنها غضب کرده و لعنتشان نموده و برای آنان در دنیا و آخرت ننگ و خواری است و برای آنها عذاب دردناکی است، و مرا دستور فرمود که از کوهساران جز دشوار آنها و از بلاد جز جاهای پست را برنگزینم و خداوند – مولای شما – تقیّه را آشکار فرمود، و آن را بر من گماشت، پس من در تقیّه ام تا روزی که اجازه داده شود خروج نمایم.

عرض کردم، ای آقای من این امر کی خواهد بود؟

فرمود: هرگاه بین شما و راه کعبه فاصله و جدایی افتاد و آفتاب و ماه جمع شدند، و کواکب و ستارگان آنها را در میان گرفتند.

الیاس علیه السلام، خداوند متعال به دعایش یونس پیغمبر را در حالی که کودک بود بعد از چهارده روز از فوتش زنده کرد .

از امام صادق علیه السلام روایت شده[۲] که قائم علیه السلام، نیز خداوند متعال به برکتش و به دعایش مردگان بسیاری را پس از گذشت سالها از  مرگشان زنده خواهد کرد. از جمله اصحاب کهف، و بیست و پنج نفر از قوم موسی – که به حقّ قضاوت می کنند و با آن عدالت می نمایند – و یوشع بن نون وصیّ حضرت موسی، و مؤمن آل فرعون و سلمان فارسی و ابودجانه انصاری،و مالک اشتر.

 الیاس علیه السلام هم از یاران حضرت قائم علیه السلام است .

الیاس علیه السلام؛ را خداوند به آسمان بالا برد.

قائم علیه السلام را نیز خداوند متعال به آسمان برد.

گفته می شود الیاس علیه السلام، به فریاد دردمندان می رسد و گمشدگان مضطر را در بیابانها و دشتها راهنمایی می کند، و خضر آنها را در جزایر دریاها فریادرسی می نماید .

قائم علیه السلام نیز به دردمندان رسیدگی می کند و گمشدگان را هدایت می نماید و در خشکی و دریا – بلکه در زمین و آسمان – به فریاد بیچارگان می رسد،  و این است فضل الهی که به هر که بخواهد عنایت می کند.

 برگرفته از کتاب مکیال المکارم ج۱

کلید واژه: حضرت الیاس، شباهت امام زمان به حضرت الیاس، فریاد رسی، رسیدگی به دردمندان، زنده کردن مردگان

پی نوشت

[۱] . تبصره الولی ، ص ۷۸۱٫

[۲] . بحار الانوار، ج۵۳ ص ۹۰ .