وظایف شیعیان ۴۰

تشکیل مجالسِ دعابراي تعجیل ظهور امام زمان عجّل اللَّه تعالی فرجه

تشکیل مجالس دعا …

همان طور که می ‏توان به تنهایی دعا کرد، می ‏توان به طور گروهی به دعا پرداخت. بدین شکل که مجالسی تشکیل شود و در آن‏ها از امام عصر ارواحنا فداه یاد شود؛ چرا که با این کار، افزون بر اینکه براي امام علیه السلام دعا شده ‏است، کارهاي نیک دیگري مانند زنده کردن امر (امامت) امامان علیهم السلام؛ بیان و بازگو کردن حدیث‏هایی که از اهل بیت علیهم السلام رسیده است؛ و… صورت می‏گیرد.

نویسنده کتاب “مکیال المکارم” می‏گوید: یکی از تکلیف‏ها و وظایف مردم در زمان غیبت حضرت مهدي ارواحنا فداه، آن است که مجالسی برپا کنند که در آن از امام زمان علیه السلام یاد شود، و خوبی ها، فضیلت‏ها و مقامات شکوهمندش گفتگو گردد و به اطّلاع همگان برسد، و براي آن وجود شریف در آن مجالس دعا شود و از بذل و بخشش جان و مال در این راه خودداري نگردد؛ چرا که این کارها، رواج دادن و گسترش آیین خدا، بزرگ داشت و بالابردن کلام خدا، و کمک کردن به یکدیگر براي انجام نیکی و تقوا، و گرامی داشت مراسم و شعائر الهی ، و یاري نسبت به ولیّ پروردگار است .

افزون بر مطالبی که بیان شد و نیز ارزش هاي دیگري که در مورد برپایی این مجالس می توان برشمرد؛ فرمایش امام صادق علیه السلام – که در کتاب “وسائل الشیعه ” و غیر آن نقل شده است – نیز بر این مطلب دلالت دارد که فرمودند:

” به دیدار یکدیگر بروید؛ زیرا موجب زنده شدن دل‏ها و بازگو کردن و یادآوري حدیث‏هاي ماست . حدیث‏ها و سخنان‏ما، باعث همبستگی و مهربانی بیش‏تر بین برخی از شما با برخی دیگر خواهد شد. اگر سخنان ما راپذیرفتید و به کار گرفتید، هدایت می‏شوید و نجات می‏ یابید؛ و اگر سخن ما را رها کردید، گمراه می‏ گردید و هلاك می ‎شوید ؛ بنابراین، شما احادیث و سخنان ما را بپذیرید و به کار بندید، من نیز ضامن و عهده دار نجات شما می ‏باشم .

دلالت روایت بر مطلب ما به این گونه است که: دلیل دستور دادن آن حضرت به دید و بازدید شیعیان این است که انگیزه و وسیله ‏اي براي زنده شدن امر (امامت) ایشان و بازگویی احادیث‎شان است؛ پس، نتیجه می‏ گیریم که بدون شک، تشکیل این گونه مجالس که در آن یاد فضایل او، و اموري که مربوط به آن حضرت است؛ داراي برتري و استحباب است و ائمّه علیهم السلام به این کار، علاقه‏ مند هستند.

حضرت امیرالمؤمنین علی علیه السلام نیز در حدیث “أربع مائه” مطالبی فرموده اند که مربوط به موضوع بحث ماست :

” همانا، خداي تبارك و تعالی ، با آگاهی و روشن بینی که نسبت به زمین (و موجوداتش) داشت، ما را برگزید؛ و شیعیان و پیروانی نیز براي ما انتخاب کرد، تا ما را یاري کنند، و به جهت شادي ما شادمان، و براي ناراحتی و اندوه ما اندوهگین باشند، و ثروت و جان خویش را در راه ما بذل و بخشش نمایند. اینان از ما هستند، و به سوي ما می ‏آیند …”

هشدار و آگاهی: می‏توان گفت: در برخی از زمان‏ها، واجب است چنین مجالسی تشکیل شود، همانند وقتی که مردم در حال کشیده شدن به انحراف و گمراهی باشند، و بتوان با تشکیل این گونه مجالس، آنان را از هلاکت و تباهی و انحراف بازداشت و به شاهراه هدایت ارشاد و راهنمایی نمود .وجوب این امر با توجّه به دلیل‏هاي امر به معروف و نهی از منکر؛ و نیز، راهنمایی گم شدگان، و نیز بازداشتن اهل بدعت و گمراهی به دست می‏آید. البتّه، در همه ‏ی حالات تنها خداي متعال است که انسان را حفظ می‏ کند و از گناه باز می‏ دارد.