نمازهای روایت شده از امام زمان (عج)

در این بخش بعضی از نمازهایی را که از امام زمان ارواحنا فداه روایت شده، یا براي آن حضرت نقل گردیده، می‏ آوریم :

نماز امام زمان عجّل اللَّه تعالی فرجه

قطب راوندي رحمه الله می ‏نویسد : نماز امام زمان ارواحنا فداه دو رکعت است ؛ در هر رکعت یک مرتبه سوره “حمد” را باید خواند و چون به ” إِیَّاكَ نَعْبُدُ وَ إِیَّاكَ نَسْتَعینُ ” رسید ، آن را صد مرتبه باید گفت، و بعد از نماز صد مرتبه بر محمّد و آل محمّد علیهم السلام صلوات فرستاده، و از خدا حاجتش را بخواهد این نماز به زمان و مکان خاصّی اختصاص ندارد و خواندن سوره بعد از ” حمد” شرط نشده و خواندن دعاي مخصوصی بعد از نماز وارد نشده‏ است .

نماز دیگر امام زمان عجّل اللَّه تعالی فرجه

سیّد بن طاووس رحمه الله می ‏فرماید : نماز حضرت حجّت ارواحنا فداه دو رکعت است ؛ در هر رکعت سوره ” حمد” را تا “إِیَّاكَ نَعْبُدُ وَ إِیَّاكَ نَسْتَعینُ” می‏خوانی و چون به این آیه رسیدي صد مرتبه آن را تکرار می‏کنی ، و بعد بقیّه سوره ” حمد” را خوانده و بعد از آن سوره ” اخلاص ” را یک مرتبه می‏خوانی و پس از نماز این دعا را می‏ خوانی :

أَللَّهُمَّ عَظُمَ الْبَلآءُ ، وَبَرِحَ الْخِفآءُ ، وَانْکَشَفَ الْغِطآءُ ، وَضاقَتِ الْأَرْضُ بِما وَسِعَتِ السَّمآءُ ، وَإِلَیْکَ یا رَبِّ الْمُشْتَکی ، وَعَلَیْکَ الْمُعَوَّلُ فِی الشِّدَّهِ وَالرَّخآءِ. أَللَّهُمَّ صَلِّ عَلی مُحَمَّدٍ وَ الِ مُحَمَّدٍ، اَلَّذینَ أَمَرْتَنا بِطاعَتِهِمْ . وَعَجِّلِ اللَّهُمَّ فَرَجَهُمْ بِقآئِمِهِمْ ، وَأَظْهِرْإِعْزازَهُ ، یا مُحَمَّدُ یا عَلِیُّ ، یا عَلِیُّ یا مُحَمَّدُ إِکْفِیانی فَإِنَّکُما و کافِیايَ ، یا مُحَمَّدُ یا عَلِیُّ ، یا عَلِیُّ یا مُحَمَّدُ اُنْصُرانی فَإِنَّکُما ناصِرايَ ، یا مُحَمَّدُ یا عَلِیُّ ، یا عَلِیُّ یا مُحَمَّدُ إِحْفَظانی فَإِنَّکُما، یا مَوْلايَ یا صاحِبَ الزَّمانِ ، یا مَوْلايَ یا صاحِبَ الزَّمانِ ، یا مَوْلايَ یا صاحِبَ الزَّمانِ ، اَلْغَوْثَ الْغَوْثَ الْغَوْثَ أَدْرِکْنی أَدْرِکْنی أَدْرِکْنی ، اَلْأَمانَ الْأَمانَ الْأَمان

خداوندا؛ بلا و مصیبت بزرگ شد، و پنهانی برطرف گشت (آنچه پنهان بود آشکار شد) و پرده کنار زده شد و زمین (بر ما) تنگ آمد با وجود وسعت آسمان ، و شکایت ما تنها به سوي توست، و اعتماد و تکیه ما در هر سختی و سستی بر توست. خداوندا ؛ درود بفرست بر محمّد و آل محمّد کسانی که ما را به اطاعت شان امر کردي. خداوندا؛ در فرج آل محمّد به وسیله قائم ایشان تعجیل فرما، عزّت و بزرگی او را ظاهر کن؛ اي محمّد؛ اي علی؛ اي علی؛ اي محمّد ؛ مرا کفایت کنید که شما کفایت کنندگان من هستید. اي محمّد ؛ اي علی ؛ اي علی ؛ اي محمّد ؛ مرا یاري کنید، که شما یاري کنندگان من هستید. اي محمّد؛ اي علی؛ اي علی ؛ اي محمّد؛ مرا حفاظت کنید که شما حافظ و نگهدار من هستید. اي مولاي من؛ اي صاحب الزمان؛ اي مولاي من؛ اي صاحب الزَّمانِ، اي مولاي من؛ اي صاحب الزمان؛ به فریاد رس، به فریاد رس، به فریاد رس، مرا دریاب مرا دریاب مرا دریاب ، امانم ده امانم ده امانم ده.

این نماز نیز به زمان و مکان معیّنی اختصاص ندارد ، امّا خواندن سوره ” اخلاص” بعد از قرائت سوره “حمد” و خواندن دعایی که نقل شد، بعد از نماز شرط شده ‏است.