نصرت و یاری امام زمان (عج) با امر به معروف و نهی از منکر

امربه معروف و نهی از منکر، نوعی نصرت و یاری کامل نسبت به وجود مبارک امام زمان علیه السلام است. به واسطه آنکه هرگاه امر به معروف و نهی از منکر با شرایط آن واقع شود؛ آثار زیادی چه از نظر ظاهری و چه از نظر باطنی خواهد داشت.

آثار ظاهری امر به معروف نهی از منکر:

با امر به معروف و نهی از منکر، آن کسی که اهل معصیت و گناه است یا بطور کلّی آن گناه را ترک می کند و یا کمتر انجام می دهد، یا موجب کمی جرأت او بر گناه می شود، خصوصاً برای گناه در آشکارا. همچنین به وسیله امر به معروف کسانی که تارک واجبات و معروفات بوده اند، آنها را به جا می آورند. فایده دیگر آنکه دیگران مندفع می شوند؛ یعنی دیگر جرأت بر اقدام به گناهان و ترک واجبات را پیدا نمی کنند.

 این دو جهت موجب ثبات احکام و اقامه فرائض و اعلام دین می شود و وسیله نشر و ظهور آنها مابین بندگان می گردد. زیرا هرگاه بنا شد عدّه ای آنها را انجام داده و بر آنها مواظبت داشته باشند؛ عده دیگری هم تبعیّت می کنند و عدّه ای هم متذکّر می شوند.

آثار باطنی امر به معروف و نهی از منکر:

از جمله آثار باطنی امر به معروف و نهی از منکر این است که: موجب نزول برکات و فیوضات الهی می شود و سبب دفع و رفع بلیّات و نقمات می گردد.

در این آثار ظاهری و باطنی کیفیّاتی از نصرت الهی حاصل می شود که بیان می کنیم:

نسبت به آثار ظاهری این است که همه آنچه ذکر شد از اقامه فرائض و استحکام آن و امثال آنها اموری است که راجع به وجود مبارک امام (علیه السلام) است؛ پس هرکس موفّق در جهتی از آن جهات گردد، حضرت را نصرت و یاری نموده است.

امّا نسبت به آثار باطنی، چون برکات و فیوضات الهی به یُمن وجود مبارک امام (علیه السلام)می باشد، پس هرکس در رفع موانع ظهور وسیله شد و سبب ظهور آنها شد؛ آن حضرت (علیه السلام) را در ظهور آثار وجود مبارک ایشان نصرت و یاری کرده است  و این یاری در جهت عزّ و شرف ایشان می باشد و نیز نصرت ایشان است نسبت به وابستگان و شیعیان که منتفع به آن برکات می شوند.

امّا در دفع نقمات و بلیاّت: پس آن حضرت را در دفع ضرر دنیوی از دوستان ایشان یاری کرده است و نیز در دفع ضرر اُخروی که به جهت ترک معاصی و انجام فرائض از عذاب آخرت نجات می یابند و مبتلا به آنها نمی شوند.

کلمات کلیدی: نصرت امام، امر به معروف و نهی از منکر،نزول برکات، دفع نقمات، ترک معاصی

برگرفته از کتاب: شيوه هاي ياري رساندن به مهدي قائم آل محمد صلی الله علیه و آله و سلم. تالیف: محمد باقر فقيه ايماني