9

دوست دارید با امام زمان آشنا شوید؟

امام مهربانترین مردم

امام مهربانترین مردم خداوند اهل بیت (علیهم السلام ) را مسئول حفظ امت در مسیر بندگی خدا و مراقبت و رسیدگی به آن ها قرار داده

ادامه مطلب ...

امام مالک آخرت

امام مالک آخرت سلطنت امام (علیه السلام) محدود به دنیا نیست. بلکه خدای تبارک و تعالی آخرت راهم برای ایشان خلق نموده است. همان طور که

ادامه مطلب ...

خلق همه دنیا برای امام

خلق همه دنیا برای امام خداوند متعال نه تنها زمین بلکه همه ی دنیا را برای امام (علیه السلام) آفریده است. حوزه ی مالکیت امام (علیه

ادامه مطلب ...