توقیع در جواب ابوالحسن محمد بن جعفر اسدي

محمد بن جعفر اسدی که از وکلای حضرت است می گوید: در ضمن جواب مسائلی که من از حضرت صاحب الزمان علیه السلام پرسیده بودم و محمد بن عثمان براي من فرستاد، نوشته بود:

و اما اینکه پرسیده ای که ملکی در ناحیه شما وقف باشد آیا اگر صاحبش محتاج به آن شد می تواند در آن تصرف کند یا نه؟ جواب این است که اگر هنوز آن ملک وقف شده تسلیم متولی نشده، صاحب ملک اختیار دارد که امضاء خود را پس گرفته و آنرا باطل و تملک کند ولی اگر تسلیم متولی وقف شد صاحب ملک نمی تواند در آن تصرف کند، خواه محتاج به آن باشد یا بی نیاز از آن باشد. و اما اینکه پرسیده ای کسانی که در اموال ما که در دست آنهاست بدون اجازه ما تصرف می کنند و استفاده آن را براي خود حلال می دانند؛ پس هر کس اینکار را بکند ملعون است و ما روز قیامت از وي بازخواست می کنیم پیغمبر (صلی الله علیه و آله و سلم) فرمود: هر کسی آنچه را که پیش عترت من حرام است حلال بداند؛ بر زبان هر پیغمبر و مقربی ملعون است. پس هر کس حق ما را تضییع کند ستمگر است و مشمول لعنت پروردگار خواهد بود. چنانکه خداوند فرمود: الالعنه الله علی الظالمین.

و اما اینکه پرسیده ای اگر شخصی در حال نماز آتش و تصویر مقابل وی قرار داشته باشد حکمش چیست؟ جواب این است که اگر نماز گزار از اولاد بت پرستان و آتش پرستان نباشد جایز است ولی اگر از اولاد بت پرستان و آتش پرستان باشد، جایز نیست [۱] روبروی آنها نماز بگزارد، و اما اینکه پرسیده ای املاکی در ناحیه شما وقف ما شده، آیا جایز است کسی آن را آباد کند و بعد از کسر مخارج آن بقیه اش را برای ما بفرستد؟ جواب این است که هیچکس حق ندارد در مال کسی بدون اجازه صاحبش تصرف کند، پس چگونه جایز است کسی در مال ما تصرف بکند؟ هر کس بدون اجازه ما این کار را بکند، آنچه را که بر وی حرام بوده حلال دانسته، و هر کس بدون اجازه چیزی از اموال ما را بخورد مثل این است که آتش در دل خود نهاده است؛ و به زودی نیز به آتش جهنم درافتد.

و اما اینکه پرسیده ای رهگذری از کنار درختان میوه داری که وقف ما شده می گذرد و از میوه آن می خورد آیا برای وی حلال است یا نه؟ جواب این است که خوردن آن برای راهگذر حلال و بردن با خود حرام می باشد.

پی نوشت

[۱] زیرا ممکن است بت پرست زاده و گبرزادگان در حال نماز به یاد عقاید پدران مشرك خود بیافتند و شرك در عبادت آنها رخنه کند و لطمه بر عقیده بی آلایش اسلامی آنها وارد سازد. البته باید دانست که این توقیع نیز تخلیص شده است.