آثار و فواید دعا برای حضرت صاحب الزمان (عجل الله تعالی فرجه)

زیاد شدن نعمت برای دعاکننده

(بخش سوم)

در کتاب مکیال و المکارم توضیح داده شده است چون وجود آن حضرت (عجّل اللَّه فرجه) نعمت است و از آنجایی که شکر نعمت واجب و باعث فزونی است و نیز دعا کردن از انواع شکر محسوب می شود پس دعا برای حضرت ولی عصر (عجّل اللَّه فرجه) باعث افزایش نعمت می شود. قبلا توضیح دادیم که چرا وجود آن حضرت نعمت است و چرا شکر نعمت واجب است حال باید بدانیم چرا دعا کردن از اقسام شکر محسوب می شود.

اقسام شکر: شکر انواع و اقسام مختلفی دارد.

۱- شکر قلبی: شکر قلبی با شناختن نعمت و دانستن اینکه از سوی خداوند است تحقق می پذیرد، چنانکه امام صادق (علیه السلام) می فرمایند: هر که را خداوند به او نعمتی داد اگر به قلب و دل خود آن را شناخت، شکرش را ادا کرده است (کافی ۲\۹۶). علامه مجلسی (رحمه الله) می گوید: شناختن به قلب و دل یعنی قدر آن نعمت را بداند و متوجه باشد که نعمت دهنده خداوند است (مرآه العقول ۸\۱۵۷). از آثار این شناخت این است که بنده قصد بزرگداشت آن نعمت را داشته باشد، و مقصود خود را به زبان و بدن آشکار کند.

۲- شکر زبانی: شکر زبانی حمد و ثنا گفتن و بازگو نمودن نعمت و دعا کردن برای پایداری آن است. امام صادق (علیه السلام) فرمود: شکرانه نعمت، دوری از محرّمات است و تمام شکر آن است که کسی بگوید : الحمدللَّه ربّ العالمین. از ظاهر این حدیث چنین برمی آید که اصل شکر با دوری از محرّمات بدست می آید و حمد به زبان آن را کامل می کند.

۳- شکر بدنی: شکر بدنی ، جدّیت و اهتمام به اطاعت و عبادت می باشد. چنانچه از روایات مشخص است از نشانه های شکر بدنی، انفاق در راه خدا و بجا آوردن سجده شکر و نیز تعظیم نعمت و بزرگ شمردن آن است. مانند برداشتن تکه نان از زمین و خوردن آن.

در مورد آقا صاحب الزمان (علیه السلام)، چون وجود حضرت حجّت (صلوات اللَّه علیه) از مهمترین نعمتهای الهی است، و معرفت داشتن ما نسبت به این نعمت خود نعمت بزرگی است و چون تمام نعمت های ظاهری و باطنی از شاخه های این نعمت بزرگ – یعنی امام – به حساب می آید، پس بر ما واجب است که بیشترین کوشش را در اداء شکر این نعمت داشته باشیم تا به نعمت های بزرگ دیگر دست یابیم، زیرا خداوند عزوجل وعده داده هر که شکر نعمت بجای آورد نعمتش افزون شود و وعده الهی تخلّف ناپذیر است.

اما آنچه از دست ما در شکر نعمت امام زمان (عجل الله تعالی فرجه) بر می آید به چند صورت تحقق می پذیرد:

۱ – شناخت قلبی و معرفت داشتن نسبت به این نعمت والای الهی

۲ – بیان کردن و نشر فضایل آن بزرگوار

۳ – صدقه دادن برای سلامتی آن حضرت

۴ – روی آوردن به سوی او با انجام کارهایی که مورد پسند و مایه نزدیک شدن به درگاهش می باشد.

۵ – درخواست معرفت او از درگاه الهی برای این که از اهل شکر و اقبال به سوی او شویم.

۶ – همت ورزیدن به دعاهای خالصانه برای تعجیل فرج و برچیده شدن پرده ی غیبت

دعا کردن از اقسام شکر است.

با چند دلیل ثابت می شود که دعا کردن نوعی شکرگزاری است.

اوّل : دعا کردن برای امام زمان (روحی فداه) تجلیل و تعظیم آن حضرت است چنانکه هر کس بخواهد بزرگی را تعظیم کند او را با نام دعا می کند و یاد او را در میان دوستانش زنده می دارد و همان طورکه قبلا گفته شد تعظیم نعمت از اقسام احسان است و شکر، انجام دادن احسان در برابر احسان است. پس تعظیم نعمت همان شکر است که این تعظیم نعمت با دعا کردن انجام می گیرد پس دعا از اقسام شکر است.

دوّم : با دعا کردن برای آن حضرت کمال توجه به سوی او حاصل می شود، چنانچه قبلاً گفته شد توجه نمودن به نعمت از اقسام شکر و روی گرداندن از آن از اقسام کفران است همانطور که خداوند در سوره سبأ از روی گرداندن قوم سبأ از نعمتها به کفران نعمت تعبیر می کند و می فرماید: « يقيناً براى قوم سبا در جاى اقامتشان نشانه‏ اى [از قدرت و رحمت خدا] وجود داشت، دو باغ از طرف راست و چپ. [گفتيم:] از رزق و روزى پروردگارتان بخوريد، و براى او سپاس گزارى كنيد، سرزمينى خوش و دلپذير [داريد]، و پروردگارى بسيار آمرزنده ولى [آنان از سپاس گزارى در برابر نعمت، و از فرمان‏ها او و دعوت پيامبرشان‏] روى گرداندند، در نتيجه سيل [ويران‏گر] «عرم» را بر ضد آنان جارى كرديم [كه دو باغ آباد راست و چپ منطقه را نابود كرد]، و ما آن دو باغ پر حاصلشتان را به دو باغستانى تبديل كرديم كه داراى ميوه ‏هايى تلخ و درخت شوره گز و چيزى اندك از درخت سدر بودند!! اين [سيل ويران گر] را در برابر كفرشان به آنان كيفر داديم. آيا جز كفران كننده را كيفر مى‏دهيم؟ (سبأ\۱۵،۱۶،۱۷)

سوّم : پیغمبر اکرم (صلی الله علیه و آله و سلم) می فرمایند : هر کس نسبت به شما نیکی کرد به او پاداش دهید، اگر پاداشی نداشتید در حق او دعا کنید طوری که مطمئن شوید نیکی او را پاداش داده اید ( وسایل الشیعه،۱۱\۵۳۷ ). از این حدیث مشخص می شود دعا کردن نوعی شکرگزاری است.

چهارم: شکر عملی آن است که بنده هر یک از نعمتهای الهی را در همان هدفی که خداوند برای آن آفریده صرف نماید، و اگر این کار را نکند در مقابل احسان بدی کرده است و این معنی کفران نعمت است. بدون شک دعا برای تعجیل فرج مولایمان حضرت صاحب الزمان (عجل اللَّه فرجه) از جمله اموری است که زبان به خاطر آن خلق شده، و با این دعا شکر نعمت زبان به انجام می رسد و دلیل آن اخبار و دعاهایی است که از خاندان وحی (علیهم السلام) در این باره وارد شده است، مانند دعاهای افتتاح؛ روز عرفه ؛ دعای عمری که از امام زمان (علیه السلام) رسیده و …..

برگرفته از کتاب مکیال المکارم ج۱

کلمات کلیدی: آثار دعا_امام زمان_تعجیل فرج_افزایش نعمت _دعا فرج_ اقسام شکر_تعظیم نعم