وظایف شیعیان ۳۳

فرمانبرداری از خدا و پیامبر اسلام و ائمه اطهار علیهم السلام

بدانید که میان خدا و هیچ مخلوقی ‏ارتباطی جز فرمان‏برداری او وجود ندارد. پس در فرمان‏برداری خدا بکوشید، اگر به راستی می خواهید که از مؤمنین حقیقی باشید و نیرویی نیست جز به خدا.

و فرمودند: از خدا اطاعت کنید که او پروردگار شماست. و بدانید که اسلام همان تسلیم است و تسلیم همان اسلام، پس هر که تسلیم گشت محققاً مسلمان شده و هر که تسلیم نشد، مسلمان نیست و هر که خوش دارد خود را به حدّ نهایی احسان و نیکوکاری رساند، باید فرمانبرداری خدا را کند زیرا هرکه فرمانبرداری خدا را کند، خود را به حد نهایی احسان رسانیده است.

مبادا نافرمانی خدا را مرتکب شوید، زیرا هر که پرده‏ ی نافرمانی خدا را بدَرَد و مرتکب آن‏ها گردد، نهایت بدی را به خود کرده و میان احسان و بدی جایگاه سومی نیست، پس برای اهل احسان نزد پروردگارشان، بهشت باشد و هر که بدی کند کیفرش نزد پروردگار دوزخ است. پس فرمان‏برداری خدا را انجام دهید و از نافرمانی‏های او دوری کنید و بدانید که هیچ کس ، شما را از خدا بی ‏نیاز نمی‏ کند، پس هر که را خوش آید که شفاعتِ شفاعت کنندگان درباره ‏ی او نزد خداوند سودمند باشد، باید از خدا بخواهد تا از او راضی شود و بدانید که کسی از خلق خدا به رضای حقّ نرسد مگر به فرمان‏برداری از خاندان محمد صلوات الله علیهم و نافرمانی آن‏ها نیز نافرمانی خداست و نباید فضیلتی از ایشان را منکر شود، چه بزرگ باشد و چه کوچک.