منجی در ادیان

منجی در ادیان​

منجی در ادیان ادیان الهی بر اساس منطق فطرت وقوانین وحیانی تنظیم و ابلاغ شده اند و اصول مشترکی دارند. علاوه براین گاهی ادیان الهی و

ادامه مطلب ...

منجی گرایی در ادیان

منجی گرایی در ادیان چکیده اصولاً اعتقاد به دوره آخرالزمان و انتظار منجی عقیده­ ای است که در ادیان آسمانی؛ یهود، زرتشت، مسیحیت و مدعیان نبوت

ادامه مطلب ...