شباهت امام زمان (عجل الله فرجه الشریف) به حضرت یوشع

یوشع علیه السلام، پس از وفات موسی علیه السلام منافقان امّت آن حضرت با او جنگ کردند.

قائم علیه السلام، منافقان این امت با او جنگ خواهند کرد.

یوشع علیه السلام، خورشید برایش بازگشت.

قائم علیه السلام،با مهر و ماه سخن می گوید و آنها را صدا می زند، و آنها به او پاسخ می دهند  چنانکه علّامه مجلسی در بحار از حضرت امام باقر علیه السلام روایت کرده که فرمود: قائم علیه السلام سیصد و نه سال زمامداری می کند – همان قدر که اهل کهف در غارشان به سر بردند – زمین را پر از عدل و قسط خواهد کرد چنانکه پر شده باشد از ظلم و ستم، پس خداوند برای او شرق و غرب زمین را فتح خواهد نمود، در آن زمان جز دین محمد صلی الله علیه وآله وسلم باقی نمی ماند ، شیوه سلیمان بن داوود را پیش خواهد گرفت و خورشید و ماه را صدا می زند و او را پاسخ می دهند، و زمین برای او نَوَردیده شود و به او وحی می آید که به امر خداوند به وحی عمل می کند.

بر اساس برخی روایات اسلامی یوشع در زمان ظهورحضرت مهدی علیه السلام رجعت می کمد و به همراه عیسی علیه السلام در کنار امام خواهد بود.

منبع: مکیال المکارم مرحوم آیت الله سید محمد تقی اصفهانی 

کلمات کلیدی: شباهت امام زمان به یوشع، جنگ کردن با منافقان، رد الشمس، سخن گفتن با مهر و ماه