روايات امام هادی (علیه السلام) درباره امام دوازدهم (عجل الله فرجه) و غيبت او

روایت اول :

علىّ بن مهزيار گويد: به امام هادى عليه السلام نامه ‏اى نوشتم و در آن از فرج پرسش نمودم، به من نوشت: هنگامى كه صاحب شما از سراى ستمكاران غيبت كرد منتظر فرج باشيد.[۱]

روایت دوم :

داود بن قاسم جعفرى گويد: از امام هادى عليه السلام شنيدم كه مى‏ فرمود: جانشين پس از من فرزندم حسن است و شما با جانشين پس از جانشين من چگونه خواهيد بود؟

گفتم: فداى شما شوم براى چه؟

فرمود: زيرا شما شخص او را نمى‏ بينيد و بردن نام او برای شما روا نباشد.

گفتم: پس چگونه او را ياد كنيم؟

فرمود: بگوئيد ” حجّة آل محمّد عليه السلام” [۲]

روایت سوم :

اسحاق بن محمّد بن ايّوب گويد: از امام هادى عليه السلام شنيدم كه مى فرمود: صاحب الامر كسى است كه مردم مى‏ گويند: هنوز متولّد نشده است.[۳]

روایت چهارم :

صقر بن ابو دلف گويد: از امام هادى عليه السلام شنيدم كه مى فرمود: امام‏ پس از من فرزندم حسن است و پس از حسن فرزندش قائم كسى كه زمين را از عدل و داد آكنده سازد همچنان كه پر از ظلم و جور شده باشد.[۴]

کلمات کلیدی: روایات مهدوی امام هادی علیه السلام، عدل و داد، یاد امام زمان علیه السلام، غیبت امام، انتظار فرج

پی نوشت

[۱] . كمال الدين / ترجمه پهلوان، ج‏۲، ص ۷۵

[۲] . كمال الدين / ترجمه پهلوان، ج‏۲، ص: ۷۷

[۳] . كمال الدين / ترجمه پهلوان، ج‏۲، ص ۷۷

[۴] . كمال الدين / ترجمه پهلوان، ج‏۲، ص ۸۰