معارف مهدوی

وظایف شیعیان ۲۶

وظایف شیعیان ۲۶ سفارش به پرداخت حقوق الهی و ای گروه مورد رحمت و برتری یافته۱ بر دیگران، مبادا حقوقی که خداوند نزد شما دارد را

ادامه مطلب ...
وظایف شیعیان ۲۱

وظایف شیعیان ۲۱ سفارش به دوست داشتن مسلمانان مستمند و پرهیز از تحقیر آن‏ها و بر شما باد به دوستی با مسلمانان مستمند . زیرا هر

ادامه مطلب ...
وظایف شیعیان ۱۸

وظایف شیعیان ۱۸ ادامه نامه امام صادق علیه السلام به شیعیان پیروی از سنت پیامبر اکرم و ائمه اطهار علیهم السلام و پرهیز از بدعت و

ادامه مطلب ...
وظایف شیعیان ۱۷

وظایف شیعیان ۱۷ پرهیز از سَب و دشنام دادن دشمنان خدا در حضور آن‏ها و مبادا در جایی که دشمنان خدا بشنوند آنان را دشنام‌ گویید

ادامه مطلب ...