وظایف شیعیان ۲۸

سنت خداوند در باره مردمان صالح

« وَ اعلَمُوا أَیَّتُهَا العِصَابَهُ أَنَّ السُنَّهَ مِنَ اللهِ قَد جَرَت فِی الصَالِحِینَ قَبلُ »

و ای گروه شیعه! بدانید که سنت خداوند درباره مردمان صالح پیش از این جاری گشته است.

در این قسمت، حضرت امام صادق علیه السلام به این نکته مهم اشاره می‏فرمایند: همان طور که سنت خداوند متعال در خصوص مردمان صالحِ قبل، جاری گردیده، مردمان صالح عصر حاضر نیز نباید از جهت شیعه بودن، پیروی کردن از ائمه اطهار علیه السلام ، عمل به تقیه در این زمینه و رسیدن مصیبت‏ها و سختی‏‏ها در این دنیا از آزار و اذیت مخالفان دلتنگ و ناراحت باشند، زیرا که صالحان و خوبان قبل از شما نیز اینچنین بوده‏اند و مورد آزار و اذیت قرار گرفته‏اند و در نتیجه به مراتب عالیه رسیده‏اند و ممکن است منظور حضرت علیه السلام ، این مطلب باشد: « همان طور که صالحانِ امت‏های قبل با تولّی و تبرّی و قبول فضایل انبیا و ائمه اطهار علیه السلام در زمره صالحان قرار گرفته‏اند، شما نیز بدون این امور در شمار صالحان نخواهید بود » که نظریه اول، قویتر به نظر می‏رسد.۱

هم‏چنین مرحوم علامه مجلسی در خصوص عبارت « فیِ الصالِحِینَ قَبل» «در باره صالحین پیشین »  چنین می‏فرمایند: همان گونه که صالحین از گذشتگان، مقهور و تحت سلطه و در ترس از ائمه‏ی جور بودند همین لغت درباره صالحینِ از شما شیعیان نیز جاری است. احتمال دیگر از لغت صالحینِ پیشین آن است که مردم آن‏ها را لعن می‏کردند و این لعن بر آنان به رحمت تبدیل می‏گشت .۲

منابع:

۱- سید علاءالدین محمد گلستانه اصفهانی، منهج الیقین ، صفحه ۴۱۳، با اندکی تغییر و تلخیص.

۲- علامه مجلسی، مرآهُ العُقُول فی شرحِ الاخبار آلِ الرسول، جلد ۲۵، صفحه ۲۰٫