9

پاسخ به شبهات

آیا زکات مخصوص عربستان است؟

آیا زکات مخصوص عربستان است؟ سوال:  قوانین اسلام مخصوص منطقه عربستان است، مثلا برخی موارد زکات در سیبری یافت نمی شود؟ پاسخ: همه احكام اسلامي تابع

ادامه مطلب ...