پاسخ به شبهات

نژاد پرستی و امام حسین

شبههنام: یزیدشهرت: بنی امیهنام پدر: معاویهنام پدربزرگ: ابوسفیاننام جد بزرگ: عبدالمطلب نام: حسینشهرت: بنی هاشمنام پدر: علینام پدربزرگ: محمد و ابوطالبنام جد بزرگ: عبدالمطلب نتیجه گیریرابطه

ادامه مطلب ...

شبهه کودک همسری

شبههازدواج حضرت زهرا و امیرالمؤمنین درست نبوده چرا که سن حضرت زهرا مناسب ازدواج در این زمان نبوده و به نوعی کودک همسری به حساب می

ادامه مطلب ...

شبهه نقص خداوند

شبهه نقص خداوند شبهه: چرا اصرار دارید بگویید خدا کامل است و هیچ نقصی ندارد؟ بله، ما هم معتقدیم که خدا کامل ترین است اما چه

ادامه مطلب ...

شبهه بروجردی

شبهه بروجردی بسم الله الرحمن الرحیم مدتی است شبهه ای در فضای مجازی منتشر شده که من نام آن را “شبهه بروجردی” گذاشته ام چرا که

ادامه مطلب ...

دعا در اسلام

دعا در اسلام خدا در قرآن می فرماید ” ادْعُونِی أَسْتَجِبْ لَکُمْ ” بخوانید مرا تا شما را اجابت کنم” پس چرا دعاهای ما مستجاب نمی

ادامه مطلب ...

قرآن و مسئله تحریف

قرآن و مسئله تحریف اول این را بگوییم که وقتی در مورد مسئله تحریف قرآن صحبت می کنیم منظور مان این نیست که کسی در خواندن

ادامه مطلب ...