نـهمـیـن دورہ مــســابـــقه بــزرگ به سوی آســمــان
از ١٧ تــیــرمــاه ۱۴۰٢ به مـدت ۵️ روز
هــر روز ۵ ســوال
به هـمـراہ راهـنـمـای پـاسـخ به سـوالات
مهلـت ‌ثـبـت نـام تا ۱۶ تــیــرمــاه
به ۳۰ نـفـر از شـرکت کنندگـان به قـیـد قـرعه جـوایـز ۲.٠٠٠.٠٠٠ تـا ١٢.٠٠٠.٠٠٠ ریـالی اهـدا می گـردد
قـرعه کشی و اهـدای جـوایـز ٢٣ تــیــرمــاه همزمان با روز مباهله سـاعـت ۱۰ صبح
آپـــارات تلگرام ایتا اینستاگرام

 


ثبت نام مسابقه بسوی آسمان