نـهمـیـن دورہ مــســابـــقه بــزرگ به سوی آســمــان
از ١٧ تــیــرمــاه ۱۴۰٢ به مـدت ۵️ روز
هــر روز ۵ ســوال
به هـمـراہ راهـنـمـای پـاسـخ به سـوالات
مهلـت ‌ثـبـت نـام تا ۱۶ تــیــرمــاه
به ۳۰ نـفـر از شـرکت کنندگـان به قـیـد قـرعه جـوایـز ۲.٠٠٠.٠٠٠ تـا ١٢.٠٠٠.٠٠٠ ریـالی اهـدا می گـردد
قـرعه کشی و اهـدای جـوایـز ٢٣ تــیــرمــاه همزمان با روز مباهله سـاعـت ۱۰ صبح
آپـــارات
https://www.aparat.com/Mehr_Taban_Mahdavi
تلگرام
https://t.me/mehr_taban_mahdavi
ایتا
https://eitaa.com/mehr_taban_mahdavi

اینستاگرام

 https://instagram.com/mehr_taban_mahdavi?igshid=OGQ۲MjdiOTE=