دهمین دورہ مــســابـــقه بــزرگ به سوی آســمــان
از ٧ اسـفـنـدمــاه ۱۴۰٢ به مـدت ۵️ روز
هــر روز ۵ ســوال
به هـمـراہ راهـنـمـای پـاسـخ به سـوالات
مهلـت ‌ثـبـت نـام تا ۶ اسـفـنـدمــاه
به ۳۰ نـفـر از شـرکت کنندگـان به قـیـد قـرعه جـوایـز ۲.٠٠٠.٠٠٠ تـا ١٢.٠٠٠.٠٠٠ ریـالی اهـدا می گـردد
قـرعه کشی و اهـدای جـوایـز یکشـنبه ١٣ اسـفـنـدمــاه سـاعـت ١٩:٣٠ از طریق آپارات

آپـــارات  /   تلگرام   /  ایتا  /  اینستاگرام