‌دیوار خاطرات

مؤسسه مهر تابان مهدوی شعبه خانه فرهنگ طوس تجربه دوازده سال کار فرهنگی و امور تربیتی برای کودکان پیش از دبستان را بصورت نمادین به تصویر کشید.

دیوار خاطره در واقع عکس کودکانی از سال ٨٨ به بعد است که نوجوانان و جوانان عرصه امروز هستند و به خدمات و تعلیمات دیگری نیاز دارند که مؤسسه مهرتابان مهدوی متناسب با هر رده سنی برنامه ها، دوره ها و اردوهای مورد نیاز آنها را ارائه می‌دهد. 

طراحی دیوار خاطرات با عکس هایی از بچه های گروه سنی ۵ تا ۶ سال پیش از دبستان مزین شده که یادآوری شیرین از خاطرات این سال ها برای تمامی مربیانی است که دلسوزانه عمر خود را صرف تعلیم و پرورش نمودند و با مشاهده این دیوار به  تلاش ها و زحمات خود افتخار می کنند.