کلاسهای پاسخ به شبهات و اعتقادات

موسسه مهر تابان مهدوی کلاس های روشهای پاسخگویی به شبهات و کلاس اعتقادات را به طور هم زمان برای اعضای نذر وقت خدمتگزار به امام زمان علیه السلام آغاز نمود. 

دوره مقدماتی اعتقادات با مباحث توحیدی و تدریس کتاب گوهر قدسی معرفت و دوره مقدماتی کلاس پاسخ به شبهات با تدریس روش های پاسخ گویی به شبهات برای عزیزان نذر وقتی ارائه می گردد. 

جهت شرکت در این کلاسها فقط تا تاریخ ۱۴۰۰/۸/۲۴ فرصت است و ثبت نام از طریق لینک های زیر  و حضوری صورت می گیرد. 

 

 کلاس پاسخ به شبهات:

https://mehretaban.ir/eteghadaat/pasokh-be-shobahat

 

کلاس اعتقادات:

https://mehretaban.ir/eteghadaat/class-eteghadat