کلاس معرفت افزایی

موسسه مهر تابان مهدوی شعبه حضرت ولیعصر علیه السلام اقدام به برپایی کلاسی به نام معرفت افزایی برای خانم های نذر وقتی نمود.

هدف از این کلاس، معرفت افزایی به اهل بیت علیهم السلام به ویژه حضرت ولیعصر علیه السلام و تاثیر خدمت گزاری به آن حضرت در زندگی انسان ها بود.

این کلاس هر یکشنبه از ساعت ۱۰ الی ۱۱ صبح برگزار می گردد.