چرا پیامبری که دینش جهانی است کتابش باید به زبان عربی باشد؟

شبهه:

طبق آيه “و ما ارسلنا من رسول الا بلسان قومه” هيچ پيامبري از ميان جمعيتي بر نخواست مگر اين كه با زبان همان جمعيت با آنها سخن گفته و كتاب آسماني وي نيز به زبان همان مردم بوده است. بنابراين اگر نبوت يك پيامبر مخصوص به همان قوم باشد، مسئله ای نیست ولی اگر نبوت وي جهاني و براي عموم افراد جهان باشد، چرا بايد كتاب وي به زبان قوم خودش باشد؟

پاسخ:

کسی که می خواهد یک پیام را به گوش همه مردم دنیا برساند باید این پیام را به چه زبانی بیان کند که همگان آن را بفهمند؟ طبیعی است که اولین و بهترین گزینه این است که آن را به زبان خودش و برای قوم خودش بیان کند چون هر زبان دیگری را هم انتخاب کند ترجیحی بر زبانهای دیگر ندارد پس اگر دیگران می خواهند از او پیروی کنند باید آن را به زبان خود ترجمه کنند.

بر همین اساس پیامبر اکرم صلی الله علیه و آله و سلم نیز قرآن را به زبان قوم خود برای آنها بازگو کردند چرا که:

وَ لَوْ نَزَّلْناهُ عَلي‏ بَعْضِ الْأَعْجَمينَ؛ فَقَرَأَهُ عَلَيْهِمْ ما کانُوا بِهِ مُؤْمِنينَ

اگر ما قرآن را به بعضی افراد غیر عرب نازل می کردیم ، و او آن را به زبان غیر عربی برایشان می خواند، بهانه می آوردند که ما قرآن را نمی‌فهمیم و به آن ایمان نمی‌آوردند، به همین جهت ما قرآن را به زبان عربی آشکار نازل کردیم تا عذری برای آنها باقی نماند.