وظایف شیعیان ۳۵

تقیّه، اطاعت از خدا ، رسول و ائمه اطهار علیهم السلام

 شما بدی را دفع می ‏کنید به آن چه میان شما و آن‏ها [مخالفان] بهتر است۱ و دراین کار [تقیّه و صبر بر ایذای مخالفان] به وسیله اطاعت خداوند، رضایت خاطر پروردگارتان را می‏ جوئید ولی در آنان [مخالفان] خیری نیست و برای شما روا نیست که آن‏ها را بر اصول دین خدا آگاه کنید، زیرا اگر آن‏ها چیزی در این باره از شما بشنوند در مورد آن چیز با شما دشمنی کنند و آن را افشا نمایند و در نابودی شما بکوشند و وضع ناخوشایندی برای شما به وجود آورند و در دولت فجّار نتوانید حقّ خود را از آنان بگیرید (و به شما ستم کنند ) پس شما موقعیت خود را میان خود و اهل باطل بشناسید زیرا برای اهل حق، شایسته نیست که خود را به منزله‏ ی اهل باطل درآورند. چون‏که خداوند اهل حق را در نزد خود، به منزله اهل باطل قرار نداده، آیا ندانند وجه گفتار خداوند را در قرآن خود که می‏ فرماید: ” أَمْ نَجْعَلُ الَّذِينَ آمَنُوا وَ عَمِلُوا الصَّالِحَاتِ كَالْمُفْسِدِينَ فِي الْأَرْضِ أَمْ نَجْعَلُ الْمُتَّقِينَ كَالْفُجَّارِ”

آیا قرار دهیم آنان که ایمان آورده و کارهای شایسته انجام دهند مانند فساد کنندگان در زمین یا قرار دهیم پرهیزکاران را چون بزهکاران۲.

خود را از اهل باطل گرامی دارید و خدای تبارک و تعالی – و از آن اوست مَثَل اعلی – و هم‏چنین امامتان و دینتان را که به آن متدیّن هستید، در معرض اهل باطل قرار ندهید تا خدا به شما خشم کند و نابود گردید.

ای مردم ، دستور خدا را و رسول اکرم صلی الله علیه وآله و سلم و ائمه اطهار علیهم السلام را وا مگذارید تا خدا نعمتی را که به شما داده، دگرگون نسازد. به خاطر خدا دوست بدارید، هرکه را هم عقیده با شماست (یعنی عقیده تشیع و دوستی اهل بیت علیهم السلام) و برای خدا دشمن دارید، هر که را مخالف با شماست و از کسی که هم عقیده با شماست دوستی و خیر خواهی خود را دریغ مدارید، ولی برای آن کس که از عقیده شما روی گردان است و با شما در باره مذهبتان دشمنی می‏ کند و توطئه چینی برای شما می‏ نماید، دوستی و خیر خواهی نکنید. این است روش و ادب ما که همان روش خداست، آن را به ‏دست آرید و درک کنید و بفهمید و پشت سر نیندازید، آن‏چه بر طبق راهنمایی و هدایت شماست، آن را دریابید [عمل کنید] و آن‏چه موافق خواهش نفسانی شماست، آن را به دور افکنید و رفتار نکنید .

 شرح مبحث فوق در قسمت‏های سوم، چهارم، دوازدهم، سیزدهم، پانزدهم، هفدهم، هجدهم، بیست و هشتم، سی‏ ام، سی و سوم و چهلم به تفصیل مورد بحث و بررسی قرار گرفته ‏است.

پی نوشت:

۱- یعنی به تقیه و مدارات با مخالفان رفتار می‏ کنید. به نقل از سیّد علاءالدین محمد گلستانه اصفهانی، منهج الیقین، صفحه ۴۴۷، با اندکی تغییر در ویرایش.

۲- سوره مبارک ص / ۲۸٫