نگذاریم غدیر مظلوم بماند...

مؤسسه مهر تابان مهدوی ضمن تشکر از همکاری و سخاوت شما عزیزان در سالیان گذشته امسال نیز اقدام به برگزاری برنامه‌های متنوع ویژه سنین مختلف و اطعام بزرگ دهه ولایت نموده است. شما عزیزان می توانید هدایای نقدی خود را به شماره کارت

۲۸۹۴ ۰۷۸۷ ۸۳۷۰ ۵۸۵۹ (جهت اطعام) و شماره کارت ۳۹۷۸ ۰۶۸۵ ۸۳۷۰ ۵۸۵۹ (جهت مشارکت در برنامه های فرهنگی غدیر) به نام مؤسسه مهر تابان مهدوی واریز نموده و یا از طریق لینک زیر پرداخت نمایید.

http://apperio.ir/m/mehr.taban.mahdavi#/nav/payment229