نمایش صحنه ای ایام فاطمیه

موسسه مهر تابان مهدوی به مناسبت ایام فاطمیه در تدارک نمایش صحنه ای می باشد.

این نمایش در دهه دوم ایام فاطمیه به کارگردانی جناب آقای حسن جویره اجرا خواهد شد.