معرفت امام تنها راه معرفت الله

اگر کسی بخواهد راه صحیح و کامل بندگی خدا را بشناسد ، باید از معلمانی که خدا برای بشر قرار داده ، بهره مند شود . اینها کسانی هستند که خودشان در بالاترین درجات معرفت خدا هستند ، و می توانند از دیگران هم در این مسیر دستگیری کنند . اینها همان هایی هستند که “باب الله”نامیده شده اند.

اهل بیت “علیهم السلام “بهترین مربیان بشر در خدا شناسی هستند.

تنها راه خدا شناس شدن ، ورود از باب اهل البیت “علیهم السلام” است 

این خواست خود خداست که انسانها از این طریق به معرفت خدا برسند.

امیرالمو منین  “علیه السلام” می فرمایند:

خداوند متعال ، اگر می خواست خودش را مستقیما و بی واسطه به بندگان   می شناساند ، ولی ما را باب و راه و طریق خود و آن جهت و سویی که باید از آن داخل شوند، قرار داده است.

لذا معرفت امام تنها راه حصول معرفه الله است.

ایشان از طرف خدا آمده و می گویند اعمال عبادی را چگونه باید انجام شود ، مثلا به چه طریقی باید نماز خواند ، احکام روزه چیست و به طور کلی چگونه باید عبادت کرد.

از طرف دیگر ، معرفت بیشتر ما نسبت به خدای عز وجل ،  ما را با اهل بیت آشناتر می سازد ، یعنی با عبادت صحیح و خالصانه ، معرفت ما به ایشان بالاتر می رود. و همین می تواند پله و نردبانی باشد برای تسلیم بیش تر به اهل بیت “علیهم السلام” و در نتیجه معرفت بالاتری نسبت به خدای متعال باشد.