مشارکت فرهنگی با مجموعه امامزاده شاه کرم

طی دعوت تولیت محترم آستان امامزاده شاه کرم جناب آقای رجالی و بازدید حضوری جمعی از مدیران مؤسسه فرهنگی مهرتابان مهدوی از آن مجموعه جلسه ای تحت عنوان بررسی مشارکت‌های فرهنگی با مجموعه امامزاده شاه کرم برگزار گردید. این نشست با حضور آقایان تاجی، سید هادی ابطحی، محمد خیام باشی، محمد رعنایی، غلامرضا صیادی و خانم عباسی در روز چهارشنبه ۱۲ خرداد ۱۴۰۰ از ساعت ۵ تا ۸:۳۰ برگزار گردید. در این جلسه چالش‌ها و محاسن مشارکت مؤسسه مهرتابان مهدوی با مجموعه امامزاده شاه کرم بررسی و  ۱۲ پیشنهاد به مسئولین امامزاده ارائه شد.