مسابقه ی ساخت پازل چوبی

خانه فرهنگ طوس موسسه مهر تابان مهدوی در تاریخ ۲۰ بهمن ۹۹ مسابقه ی ساخت پازل چوبی در ابعاد ۲ متر در ۱/۸۰ بامضمون تصاویر اصفهان قدیم برگزار نمود این مسابقه با همکاری شهرداری منطقه ۱۰ ویژه گروهی از دختران نوجوان برگزارگردید.

Previous slide
Next slide