9

مجموعه سخنرانی های مهدوی - حجت الاسلام محمدرضا فؤادیان

جلسه هفتم - انتظارات امام زمان (علیه السلام) از شیعیان
جلسه هشتم - جغرافیای مهدویت
جلسه نهم - بحث رجعت
جلسه چهارم - زمان و شرایط ظهور
جلسه پنجم - چرا به امام زمان (علیه السلام) نیاز داریم؟
جلسه ششم - وظایف منتظران
جلسه اول - ضرورت پرداختن به مباحث مهدوی
جلسه دوم - معنای انتظار
جلسه سوم - مهر و محبت امام زمان (علیه السلام)

آیات مهدوی در قرآن

برنامه های نیمه شعبان

سمینار دانش افزایی عقیله العرب – تابستان ۱۴۰۰

عزاداری ایام فاطمیه