ماجرای جعفر کذاب

ماجرای جعفر کذاب ماجرای جعفر کذاب گاه مى شود بر اثر عواملى ، از حضرت نوح عليه السلام پسرى ناخلف بنام كنعان و يا از حضرت

بیشتر...