عکاسی خانوادگی

خانه فرهنگ طوس شعبه موسسه مهر تابان مهدوی در تاریخ ۲۵ اسفند ۹۹ اقدام به عکاسی خانوادگی خردسالان پیش از دبستان خانه طوس نمود این عکاسی به مناسبت نوروز ۱۴۰۰ از بچه ها در کنار خانواده هایشان گرفته شد.