علت غیبت امام زمان چیست؟

شبهه: می گویند علت غیبت امام زمان علیه السلام به خاطر ترس از کشته شدن بوده است، آیا خدا نمی توانست از راه دیگری جان امام را حفظ کند؟

پاسخ:

اولاً غیبت امام به اختیار ایشان نیست که به خاطر ترس از کشته شدن بخواهند غایب شوند بلکه این اراده خدا بوده و خدا هم از چیزی نمی ترسد، بلکه آنچه باعث غیبت امام شده ناشکری و ناسپاسی مردم نسبت به نعمت وجود امام بوده که باعث شده تمامی امامان پیش از حضرت مهدی علیه السلام را به شهادت برسانند و نتیجه بشود غیبت امام زمان علیه السلام؛ خوب است بدانیم که خداوند از طرق دیگر هم می تواند جان امام را حفظ کند؛ مانند اینکه جان حضرت ابراهیم علیه السلام در میان آتش و حضرت اسماعیل علیه السلام با نبریدن چاقو حفظ کرد.

در ثانی، چه اشکالی دارد که خداوند با غائب کردن امام، جان ایشان را حفظ کند؟  چرا باید روش حفظ جان امام تغییر کند؟ روش های دیگر چه مزیتی بر غائب کردن امام دارد؟ تا الان هم که با غیبت امام، جان ایشان حفظ شده است.

نتیجه اینکه: غیبت امام زمان علیه السلام به خاطر ناشکری مردم بوده ولی تا کنون نیز جان ایشان به این روش حفظ شده و ایرادی به این مسئله وارد نیست.