عرضه مرغ نیمه منجمد

در تاریخ ۸/ ۹ /۹۹ خیریه الغدیر شهرک ولیعصر با همکاری مجموعه فرهنگی مذهبی حضرت ولیعصر علیه السلام اقدام به عرضه ۲ تن مرغ نیمه منجمد به قیمت هر کیلو مرغ ۱۵ هزار تومان نمود.