عبادت در مکان های توصیه شده - فضیلت مسجد سهله

بعد از مسجد اعظم کوفه، مسجدي از نظر فضل و مرتبه بافضیلت ‏تر از مسجد سهله نیست؛ زیرا آن‏جا خانه حضرت ادریس و ابراهیم علیهما السلام است؛ خضر پیامبر علیه‏السلام نیز در آنجا سکونت داشت و مقام حضرت صاحب ‏الزمان عجل الله تعالی فرجه در آن‏جاست.

روایت شده است: آنجا جایگاه صالحان و پیامبران و رسولان است و روایات بسیاري در فضیلت این مسجد وارد شده ‏است.

امام صادق علیه‏السلام به ابوبصیر فرمود:

«آیا باور می‏کنی که من صاحب الأمر (صلوات اللَّه علیه) را می‏نگرم در حالی که با اهل و عیالش به مسجد سهله داخل می‏شود و در آن مأوا می‏گزیند؟ خداوند بلند مرتبه هیچ پیامبري را نفرستاد مگر این‏که در آن‏جا نماز گزارد. هر که در آن‏جا اقامت کند، مثل این است که در خیمه رسول خدا صلی الله علیه و آله و سلم اقامت نموده ‏است؛ هیچ زن و مرد مؤمنی نیست مگر این که قلبش بدان مشتاق و مایل است و در آن مسجد سنگی است که صورت‏ هاي همه پیامبران در آن، نقش بسته‏ است .کسی نیست که در آن مکان نماز گزارد و خداوند را با نیّتی خالص بخواند مگر این‏که خدا حاجتش را عطا کند. هر کس که در آن‏جا از خدا امان بخواهد، خدا از آنچه که می‏ترسد او را ایمنی بخشد. شب و روزي نیست که فرشتگان به زیارت آن‏جا نیایند و در آن‏جا عبادت ننمایند. آن‏چه از فضیلت این مسجد براي تو نگفتم، بیش از آن است که برایت گفتم».

نیز از همان امام علیه السلام روایت شده است:

من صلّی رکعتین فی مسجد السهله، زاد اللَّه فی عمره عامین.

هر کس دو رکعت نماز در مسجد سهله بجا آورد، خداوند دو سال بر عمرش بیفزاید.

در روایتی دیگر وارد شده است:

أنّ منه یکون النفخ فی الصور ، ویحشر من حوله سبعون ألفاً یدخلون الجنّه بغیر حساب.

نفخ در صور از آنجاست؛ و از اطراف آن مسجد هفتاد هزار نفر محشور شده و بدون حساب وارد بهشت می‏ شوند.

ابن قولویه در ” کامل الزیارات ” از شخصی به نام حضرمی از امام باقر علیه‏السلام روایت می‏کند که فرمودند: به امام علیه‏السلام گفتم: کدام بقعه بعد از حرم خدا و حرم رسول خدا صلی الله علیه وآله وسلم، برتر است؟ فرمود: کوفه؛ آن‏جا پاکیزه و طاهر است؛ در آن‏جا قبور پیامبران مرسل و غیر مرسل و جانشینان راستین است و در آن، مسجد سهله است که خداوند پیامبري را مبعوث نکرده که در آنجا نماز نخوانده باشد.

از آنجاست که عدل الهی ظاهر می‏ شود و آن، منزلگاه پیامبران، اوصیاء و صالحان است.