✿ مهر ۵ ✿

جرعه ای از ملکوت

این طرح یک مسابقه کتابخوانی است و سوالات آن از کتاب آشتی با امام عصر می باشد.

این طرح فقط ویژه افراد نذر وقت می باشد که به صورت مجازی در اختیارشان قرار می‌گیرد و بعد سوالات برای آنها ارسال می‌شود.

نفرات برتر جوایـزی را دریافت خواهند کرد.