✿ مهر ۴ ✿

بسوی آسمان

در این طرح پیامک هایی برای عموم افراد ارسال خواهد شد.

هر کسی تمایل داشت در این طرح شرکت کند، باید عدد ۱ را به همان سرشماره ارسال کند.

هر روز ۴ سوال برای آنها ارسال خواهد شد.

سوالات از قرآن کریم، مفاتیح الجنان، نهج البلاغه و صحیفه سجادیه طراحی شده است و به صورت تست می باشد و با عدد جواب می دهند.

در صورت پاسخ دهی به سؤالات، روز بعد سوالات بعدی ارسال می‌شود.

در پایان ۱۰ روز جوایزی به نفرات برتر داده می شود.