طرح ذبح مرغ نیابتی

درشعبه ولیعصر مهر تابان مهدوی ذبح مرغ در تاریخ ۲۷ آبان ماه سال ۱۳۹۹ مصادف با اول ربیع الثانی انجام می گردد. به نیت سلامتی وجود نازنین حضرت ولی عصر علیه السلام و سلامتی خود و خانواده محترم تان و همچنین شاد نمودن دل نیازمندان، انجام می گردد. این نذر اول ماه قمری خواهد بود. شما عزیزان باپرداخت مبلغ سی هزار تومان به ازای هرمرغ می توانیددر این طرح ذبح نیابتی شرکت نموده. بدین جهت وجه نذری خود رابه شماره کارت موسسه مهر تابان مهدوی نزد بانک ملی به شماره ۷۱۴۰-۹۹۹۵-۹۹۱۸-۶۰۳۷ واریز و فیش واریزی خود را به شماره ۰۹۱۳۹۱۵۱۴۱۲ارسال نمایید.