ششمین جلسه از سلسله جلسات نقش‌های کلیدی مدیرانه و هوش مدیریتی

ششمین جلسه از سلسله جلسات نقش‌های کلیدی مدیرانه و هوش مدیریتی در مؤسسه مهرتابان مهدوی برگزار شد. 

در این کلاس مباحثی با عنوان تفکر خلاق و نوآوری به تدریس جناب آقای ملک محمدی مطرح گردید. این جلسه در تاریخ ۱۴۰۰/۴/۱۴ با حضور مدیران ارشد مؤسسه مهرتابان مهدوی وشعب مجموعه برگزار شد.