شباهت غیبت امام زمان (عجل الله فرجه الشریف) به به ذو القرنین علیه السلام

ذوالقرنین پیغمبر نبود ولی مردم را به سوی خدا دعوت می کرد و به تقوی و خداترسی می خواند.

قائم علیه السلام نیز پیغمبر نیست ولی آن حضرت نیز به سوی خدای تعالی و تقوی و پرهیزگاری دعوت می کند.

ذوالقرنین بر مردم حجّت بود قائم علیه السلام نیز بر همه اهل عالم حجّت است.

خداوند ذوالقرنین را به آسمان دنیا بالا برد و از زمین برای او پرده برداری شد همه جای زمین – از کوهساران و دشتها و دره ها – و از مشرق تا مغرب همه را مشاهده کرد و خداوند به او از هر چیزی علمی عنایت فرمود که با آن حقّ و باطل را بشناسد، و در دو شاخ او قطعه ابری قرار داد که در آن تاریکیها و رعد و برق بود تا تأیید شود، سپس به زمین فرستاده شد و به او وحی شد که در دو ناحیه غرب و شرق زمین سیر کن.

خداوند تعالی قائم علیه السلام را به بالاتر از آسمان اول برد، سپس به زمین بازگردانده شد.

ذوالقرنین، پیغمبر نبود ولی به او وحی شد قائم علیه السلام، همچنین پیغمبر نیست ولی – چنانکه در حدیثی نقل شده – به او وحی می شود.

ذوالقرنین، بر اَبر سوار شد قائم علیه السلام، نیز بر اَبر می نشیند.

از حضرت ابوعبداللَّه صادق علیه السلام روایت است که فرمود: خداوند به ذوالقرنین اختیار داد که از دو ابر رام و سخت یکی انتخاب کند، او رام را برگزید، و آن ابری است که برق و رعدی در آن نیست، و اگر سخت را اختیار می کرد برایش میسّر نمی شد، زیرا که خداوند آن را برای قائم علیه السلام ذخیره فرموده است.[۱]

ذوالقرنین از قومش غیبتی طولانی داشت قائم علیه السلام نیز غیبتش طولانی است، و در حدیث احمد بن اسحاق از امام عسکری علیه السلام آمده که احمد گفت: چه سنّتی از خضر و ذوالقرنین در او جاری است ؟  فرمود: طول غیبت

ذوالقرنین  بنابر آنچه در قرآن کریم آمده به خاور و باختر زمین رسید قائم علیه السلام، نیز همین طور خواهد بود.

در کتاب کمال الدین به سند خود از جابر انصاری روایت کرده که گفت: شنیدم رسول اللَّه صلی الله علیه وآله وسلم می فرمود: ذوالقرنین بنده صالحی بود که خداوند او را بر بندگان حجّت قرار داده بود، پس قوم خود را به سوی خدا و تقوی فرا خواند، آنها بر شاخ او زدند که از نظرشان مدّتی غایب شد تا اینکه درباره اش گفتند : هلاک شد یا در کدام بیابان رفت؟ سپس ظاهر شد و به سوی قومش بازگشت، ولی آنها بر شاخ دیگرش زدند، و در میان شما (امت مسلمان) نیز کسی هست که بر سنّت و روش او است، و به درستی که خداوند عزّوجل ذوالقرنین را در زمین مُکنت داد و برای او از هر چیزی سببی عنایت فرمود تا به شرق و غرب زمین رسید، خداوند تبارک و تعالی سنّت او را در قائم از فرزندانم نیز جاری خواهد ساخت تا به شرق و غرب زمین دست یابد، تا جایی که هیچ آبگاه و جایگاهی از آن – هموار و ناهموار ، کوه و دشت – باقی نماند مگر اینکه زیر پاهای او قرار دهد  و خداوند عزّ و جل گنجینه های زمین و معادن آن را برایش آشکار می سازد، و او را به وسیله رعب یاری می کند، و زمین را به او پر از عدل و قسط می نماید چنانکه از ظلم و جور پر شده باشد .[۲]

منبع: کتاب مکیال المکارم، ج۱

کلید واژه: ذوالقرنین، شباهت امام زمان به ذوالقرنین، غیبت طولانی، سوار بر ابر شدن، دست یافتن بر شرق و غرب عالم

[۱]. بحارالانوار، ج۱۲، ص۱۸۳

[۲]. کمال الدین و اتمام النعمه، ج۲، ص۳۹۴