سلسله جلسات کلبه آرامش

موسسه مهر تابان مهدوی شعبه خانه فرهنگ طوس اقدام به برگزاری سلسله جلسات کلبه آرامش نمود. 

هدف و رویکرد این جلسات آموزش مهارت های سبک زندگی ست که برای مادران نونهالان و نوجوانان تشکیل می‌گردد. 

این نشست چهارشنبه ها از ساعت ۹ الی ۱۱ صبح مخصوص مادران نونهالان و شنبه ها از ساعت ۱۵ الی ۱۷ عصر مخصوص مادران نوجوانان، با تدریس سرکار خانم اسحاقیان صورت می‌گیرد.  

تعداد مادران شرکت کننده در این طرح ۳۰ نفر می باشد.