سفر زیارتی به مشهد مقدس

مجموعه فرهنگی ولیعصر علیه السلام از شعب موسسه مهر تابان مهدوی در تاریخ ۲۸ و ۲۹ فروردین ۱۴۰۰ اقدام به اعزام دو دستگاه اتوبوس به تعداد ۹۰ نفر زائر جهت زیارت امام رضا علیه السلام نمود. حرکت این اتوبوس ها از ساعت ۱۶ و مبدا زائران جهت سوار شدن کوچه شماره ۱۲ بود. 

این مجموعه در تاریخ ۳۰ فروردین ۱۴۰۰ از ساعت ۱۶ اقدام به اعزام سومین اتوبوس به تعداد ۴۵ نفر جهت سفر زیارتی امام رئوف علی بن موسی الرضا علیه السلام نمود.