روضه ایام فاطمیه

به گزارش واحد خبر موسسه مهر تابان مهدوی، شعبه خانه فرهنگ طوس به مناسبت ایام فاطمیه مراسم سوگواری ویژه خردسالان خانه فرهنگ برگزار نمود.

این مراسم ویژه کودکان دختر ۴ تا ۶ سال برگزار گردید.

بیش از ۵٠ نفر از کودکان طرح هدی در این برنامه بودند.

این مراسم از ساعت ۱۱ تا ۱۲:۳۰ روز پنجشنبه ۲۳ دی‌ماه برگزار گردید.

از جمله برنامه های اجرا شده، قصه گویی با محتوای فاطمی و همچنین اجرای همخوانی توسط خردسالان بود.

در پایان نیز خردسالان فاطمی با ناهار پذیرایی شدند.