روز رویایی پسران ستاره های شهر و دختران تسنیم در شهر رویاها

 دوره تابستانه ۱۴۰۲ دختران تسنیم و پسران ستاره های شهر این بار با اردوی شهر رویاها آغاز گردید.


به گزارش واحد خبر موسسه مهرتابان مهدوی، دختران تسنیم در دوازدهم و پسران ستاره های شهر در نوزدهم تیرماه مهمان شهر رویاها شدند.


 ۱۴۵ نفر از دختران با ۴ دستگاه اتوبوس و ۸۰ نفر از پسران با ۲ دستگاه اتوبوس از ساعت ١۵:٣٠ بعدازظهر تا ٢٠ شب در این اردو شرکت کردند. ۱۳ نفر از مربیان خانم، دختران تسنیم و ۱۰ نفر از مسئولین آقا، پسران ستاره های شهر را همراهی نمودند. 


این اردو موجب شد روزی خاطره انگیز و شاد در بین تجربیات به یاد ماندنی نوجوانان ثبت شود. این تدبیر نیکو از سوی مربی ها و مسولین در ابتدای دوره به ایجاد حلقه‌های دوستی، انس و الفت بین کودکان و نوجوانان و مربیانشان کمک کرد. 

شایان ذکر است رده سنی کودکان و نوجوانان حاضر در این اردوی خاطر انگیز ٨ تا ٢٠ سال بود که هر کدام از ۵ بازی مهیج و دوست داشتنی در این فضای شاد بهره مند شدند.