ذبح مرغ نیابتی

به گزارش واحد خبرموسسه مهر تابان مهدوی، شعبه حضرت ولی عصر علیه السلام در تاریخ ۱۱خرداد مصادف با اول ماه ذی القعده به ذبح نیابتی مرغ اقدام نمود. 

خیرین با پرداخت حداقل ۷۰ هزار تومان به نیت سلامتی حضرت ولی عصر علیه السلام در این طرح سهیم شدند. 

طبق روال هر ماه شرکت کنندگان در این امر می‌توانند مبلغ مورد نظر را به شماره کارت موسسه مهر تابان مهدوی بانک ملی ۶۰۳۷۹۹۱۸۹۹۹۵۷۱۴۰ واریز نموده و عکس فیش واریزی خود را به شماره ۰۹۱۳۹۱۵۱۴۱۲ ارسال نمایند.