دیدار مدیر عامل مؤسسه مهرتابان با آقای دکتر قهرایی

دیداری بین مدیر عامل و رئیس هیئت مدیره مؤسسه مهرتابان مهدوی با جناب آقای دکتر قهرایی از مدیران ارشد دانشگاه آزاد اسلامی و مدارس سما، حجت الاسلام حیدری رئیس دفتر نهاد رهبری در دانشگاه‌های آزاد اسلامی استان اصفهان و جمعی از مدیران مدارس سما صورت گرفت. در این جلسه سه ساعته که به دعوت جناب آقای دکتر قهرایی برگزار گردید، امکان اجرای فعالیت های مختلف و همکاری با دانشگاه آزاد اسلامی مطرح شد.
جناب آقای حمید رضا تاجی زمینه های همکاری با دانشگاه آزاد اسلامی و مدارس سما را عنوان کردند و جناب آقای سید هادی ابطحی نیز بخش جشنواره خانه های بهشتی را به تفصیل بیان نمودند. در آخر حجت‌الاسلام حیدری به بیان نظرات خود پرداختند.
این دیدار منجر به برگزاری جلسه ای غیر حضوری در دوشنبه ۱۲خرداد ۹۹گردید. این جلسه مجازی با حضور تمامی مدیران ارشد دانشگاه های استان اصفهان، مدیر عامل مؤسسه جناب آقای تاجی و جناب آقای سید جواد مهاجر و آقای سید روح الله فهیمی از عوامل مؤسسه مهرتابان مهدوی برگزار شد.
در این جلسه نیز امکان اجرای برخی از فعالیت‌های مؤسسه مهرتابان مهدوی نظیر سمینار های تخصصی فرق و اديان و دیگر برنامه ها بررسی گردید.