9
دوره تربیت مربی قرآن و معارف اهل بیت​

وجود مربیان کارآزموده و لایق یکی از ضرورت های هر فعالیت فرهنگی و مذهبی است.

در این راستا، موسسه مهر تابان مهدوی ، اقدام به طراحی و برگزاری دوره های تربیت مربی نموده تا نیروهای متعهد و مجّرب برای انواع فعالیت ها پرورش دهد.

داوطلبان از طریق آزمون ورودی و مصاحبه ، انتخاب و پذیرش می شوند و طی مدت دو سال ، در چهار ترم تحصیلی آموزش می بینند.

اهّم دروس این دوره ، در دو بخش «آموزش مبانی» و « فراگیری مهارت ها » ارائه می شود.

در بخش آموزش مبانی به تحکیم پایه های اعتقادی توجه ویژه شده و به مهم ترین مباحث تربیتی، اخلاقی و فقهی نیز پرداخته می شود. همچنین دانشجویان با تجوید قرآن کریم و مفاهیم بلند و ارزشمند آن بیشتر آشنا می شوند.

و در بخش مهارت ها علاوه بر مهارت های مربوط به سبک زندگی ، شیوه های تربیت ، مهارت های تدریس ، روش های پاسخگویی به شبهات و مدیریت فرهنگی را نیز فرا میگیرند.

در پایان هر ترم از آموخته ها آزمون به عمل می آید و موفقیت در آن شرط ادامه ی تحصیل خواهد بود.

علاقه مندان می توانند از طریق فرم زیر جهت پیش ثبت نام دوره های تربیت مربی اقدام نمایند.