دوره آموزشی خبر نویسی

به گزارش واحد خبر موسسه مهر تابان مهدوی، دوره آموزشی خبر نویسی آذر امسال در شعبه مرکزی این موسسه برگزار گردید. 

این دوره در راستای ارتقاء سطح کیفی واحد خبر و در دو جلسه برای اعضای این واحد تشکیل شد.

 محمد فلاح خبرنگار و مدیر اجرایی معاونت فرهنگی جهاد دانشگاهی اصفهان مدرس این جلسات بود.